Μαρία Χατζηαρσένη

Can we Think Outside of the Box…?

On the occasion of the 300th anniversary of Immanuel Kant’s birthday (22 of April) I was rereading the “Critique of Pure Reason” … so I started thinking on the old question about the relationship between human knowledge and experience That all our knowledge begins with experience there can beno doubt. For how should the faculty […]

Can we Think Outside of the Box…? Read More »

Γιατί θετική ψυχολογία δεν σημαίνει «θετική σκέψη» αλλά «ανοιχτή σκέψη»

Mindfulness (Ενσυνειδητότητα) Ορισμός Ως Ενσυνειδητότητα ορίζεται η συνειδητή σύνδεση, στροφή της προσοχής και παρουσία του ατόμου στο εδώ και τώρα, η άκριτη παρατήρηση, η ήρεμη εξερεύνηση και αποδοχή του εσωτερικού (σκέψεις, συναισθήματα) σε συνάρτηση με τον εξωτερικό (περιβάλλον, συνθήκες) του κόσμο στον παρόντα χρόνο, η σύνδεση με κάθε είδους εμπειρία (θετική, αρνητική ή ουδέτερη) και

Γιατί θετική ψυχολογία δεν σημαίνει «θετική σκέψη» αλλά «ανοιχτή σκέψη» Read More »

Art Therapy & Northern Renaissance: A Mental Journey from Outer Space to the Inner Self

Melencolia I (Plate 1) is an engraving produced by Albrecht Durer in 1514, in paper, with dimensions 23.9 cm in height and 18.5 cm in width, currently at the collection of the British Museum. In the foreground, we see a winged androgynous figure, wearing a wreath, holding a compass, seated among carpentry tools. Behind her,

Art Therapy & Northern Renaissance: A Mental Journey from Outer Space to the Inner Self Read More »

Υπάρχουν δύσκολα παιδιά; Φύση ή ανατροφή;

Η ιδιοσυγκρασία είναι μια έννοια που έχει τις ρίζες της στην αρχαία εποχή (Γαληνός) και συνεχίζει να ερευνάται ανά τους αιώνες, μέχρι και από τη σύγχρονη επιστήμη της ψυχολογίας. Είναι μια έννοια διεπιστημονική, με αναφορές και αντιστοιχήσεις σε διάφορους κλάδους (ψυχολογία, ψυχοφυσιολογία, γενετική κ.ά..) και με τέσσερις βασικές πρωταρχικές θεωρητικές προσεγγίσεις στον κλάδο της αναπτυξιακής

Υπάρχουν δύσκολα παιδιά; Φύση ή ανατροφή; Read More »